Wat we doen

Elke dag voeren miljoenen vrouwen strijd om het hoofd boven water te houden. Het ontbreekt ze vaak aan een financieel steuntje in de rug om vooruit te komen.
Paula Foundation verbindt mensen die wat geld kunnen missen met vrouwen die dat beetje juist hard nodig hebben.

Het idee is eenvoudig: geef echt arme vrouwen een bescheiden gift. En help ze daarmee met het realiseren van een kleine maar zeer urgente wens. Op basis van vertrouwen, dus zonder uitgebreide procedures of controles. Omdat dit beter werkt en vrouwen in hun waarde laat.

Paula

Solidair met arme vrouwen in ontwikkelingslanden. Daarom hebben drie zussen (Lidwien, Marja en Susanne) in 2015 de Paula Foundation opgericht.
De stichting draagt de naam van hun moeder. Naast de zorg voor haar drukke gezin had ze een groot hart voor anderen. Paula wist het leed van heel veel mensen op haar pad te verzachten. Ze hield enorm van reizen en leerde veel nieuwe interessante mensen kennen.

Vrijheid om te gaan waar je wilt en kunnen doen waar je gelukkig van wordt. Dat beschouwde Paula als een grote verworvenheid. Voor zichzelf en voor anderen.

Zonder omwegen

Direct geld geven is een effectieve en goedkope manier om het verschil te maken. Rechtstreeks van gever naar ontvanger. Met het vertrouwen dat zij zelf het beste weten hoe ze dat geld moeten besteden om uit de grootste zorgen te komen.

Denk daarbij aan schoolgeld, plantenzaad, een kip of een geit. Of aan kleine investeringen waarmee inkomsten gegenereerd kunnen worden: klein gereedschap, een telefoon en kook- of naaigerei. Soms helpt de stichting bij noodsituaties zoals (accute) medische kosten of reisgeld voor een begrafenis.

Doorgeven

Vrouwen worden gestimuleerd om 20% van het ontvangen bedrag te delen met iemand in hun eigen omgeving.  Zo worden zij op hun beurt ook ‘gever’ en dat versterkt het gevoel van trots en eigenwaarde.

Paula Foundation is een platform dat mensen in staat stelt direct geld te geven aan arme vrouwen in ontwikkelingslanden. Deze vrouwen ontvangen een bedrag van maximaal 100 dollar en beslissen zelf hoe ze dat besteden. Het geld wordt gedistribueerd via ons locale netwerk van ‘key-sisters’ onze partners in de armste landen van de wereld.

Women who care

Paula Foundation biedt hulp in Zimbabwe, Madagaskar, Sri Lanka, Myanmar en Kenia. Deze landen zijn niet toevallig gekozen, Susanne heeft er jarenlang gewerkt. Tijdens haar verblijf heeft ze zorgvuldig een sterk en loyaal ‘women’s network’ opgebouwd.