Image
Top
Navigation

Our story in Dutch - Paula Foundation

Solidair met vrouwen in ontwikkelingslanden die het minder breed hebben, hebben drie Nederlandse zussen (Lidwien, Marja en Susanne) in 2015 de Paula Foundation opgericht.

Paula: heartfelt interested in people who are less fortunate in life.

Paula: oprechte interesse in mensen maar minder geluk in het leven.

Ze gaven de stichting de naam van hun geweldige en wijze moeder. Paula groeide op als oudste van een gezin van acht kinderen en ze kreeg zelf later drie zoons en drie dochters. Naast de zorg voor haar drukke gezinsleven had ze een groot hart voor anderen. Paula wist het leed van heel veel mensen op haar pad te verzachten. Ze hield daarnaast enorm van reizen en de wereld verkennen: nieuwe, interessante mensen en culturen leren kennen. Vrijheid om te gaan waar je wilt en te doen waar je gelukkig van wordt, beschouwde ze als een grote verworvenheid. Dit was  ook voor haar niet vanzelfsprekend. Wij volgen alle drie haar pad.

Vrouwen die geven: sisters for sisters

De Paula Foundation verbindt vrouwen over de wereld. De stichting zamelt geld in en geeft vervolgens kleine bedragen aan vrouwen, die daarmee bescheiden maar urgente wensen en verzoeken kunnen realiseren. De giften kunnen bijvoorbeeld besteed worden aan schoolgeld of schoolmateriaal voor de kinderen, aan plantenzaad en klein gereedschap. Ook kleine investeringen waarmee inkomsten gegenereerd kunnen worden zijn mogelijk: een telefoon, kook- of naaigerei, en geld voor noodgevallen, zoals medische of reiskosten.

In aanmerking komen vrouwen die iets voor anderen betekenen en ten behoeve van zichzelf of anderen een klein geldbedrag kunnen gebruiken. Het zijn moeders die ook zorg dragen voor grote gezinnen en op hun beurt weer behulpzaam zijn in hun eigen gemeenschap. Juist deze vrouwen willen we met een kleine gift aanmoedigen.

Voorwaarde is dat de vrouwen zelf ook weer minimaal 20% van het ontvangen bedrag aan een goed doel in hun gemeenschap geven.

Onze zussen

Susanne woont al decennia in landen over de hele wereld. Ze heeft een netwerk van sterke, betrouwbare vrouwen in Zimbabwe, Marokko, Madagaskar, Myanmar en Sri Lanka. Deze vrouwen, onze ‘zussen’, hebben een sleutelpositie in de Paula Foundation. Ze hebben zelf ook uitgebreide eigen netwerken in hun land, gemeenschap, school of kerk. Via deze netwerken van onze ‘zussen’ in die landen kunnen wij het leven van sommige vrouwen iets verlichten. En juist door de vrouwen in dit netwerk weten we dat de bedragen echt op hun bestemming aankomen.

Marja: gebruikt haar kracht om dingen tot werkelijkheid te maken

Marja: gebruikt haar kracht om dingen tot werkelijkheid te brengen.

profiel susanne[1]

Susanne, jongste zus en oprichtster.

Lidwien: We're all women trying to make the most out of life. This connects us globally.

Lidwien: we zijn allemaal vrouwen die het beste uit ons leven willen halen. Dit verbindt ons globaal met elkaar.

Hoe werken we

De Paula Foundation zamelt geld in via persoonlijke contacten, uit eigen netwerken en via de website. De stichting is gevestigd in Nederland.

Een vrouw kan maximaal één keer per jaar een gift van maximaal 100 US dollar ontvangen. Ze stuurt daarna een foto en een korte toelichting naar de stichting.  Zo zien we hoe zij het geld besteed heeft. En hoe ze de 20% van het bedrag doorgegeven heeft. Alle vrouwen, zowel donateurs als ontvangers, kunnen via de Facebookpagina van de Paula Foundation hun verhalen uitwisselen.  Kleine geldgiften werken; ze kunnen vaak snel en goedkoop geleverd worden door middel van internetbetalingen en mobiele telefoontransfers. Het is geld voor iets extra’s. Geld dat niet hoeft te worden teruggestort en niet hoeft te worden verantwoord met een lange procedure. Alsof je eigen zus je om een gunst vraagt.

Van het gedoneerde geld kan de stichting maximaal 10% inhouden om de kosten voor bijvoorbeeld geldinzameling en internationale betalingen te dekken. Het runnen van de stichting is vrijwilligerswerk. Alle donaties zijn welkom, vaak geven mensen bedragen tussen de 15 en 50 euro/dollar.


De Paula Foundation werkt op vrijwillige, niet-religieuze, niet-politieke basis en ze heeft geen winstoogmerk. We houden ons aan de regels voor goed bestuur uit het Nederlandse stichtingsrecht.

Oprichting Paula Foundation

Op 23 oktober 2015 werd de stichting officieel opgericht. Felix Segers van notariskantoor van den Brekel uit Breda hielp (tegen een heel mooi tarief) met de oprichtingsakte. Marja tekent de papieren.

FollowFollow on FacebookEmail this to someone